Σχεδίαση και κατασκευή διαφόρων ειδών μηχανημάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών.
Τα μηχανήματα μας διακρίνονται για την αξιοπιστία και την αντοχή τους σε δυσμενής συνθήκες, ανταποκρινόμενα στα πιο αυστηρά κριτήρια επιδόσεων από διεθνείς πιστοποιημένους φορείς.

Ενδεικτικές κατηγορίες μηχανημάτων:

 • Υδραυλικά Βίντσια
 • Umbilical winch
 • Bow Thruster
 • Kort Nozzle
 • Πηδάλια
 • Γερανογέφυρες
 • Καλωδιομηχανές
 • Κουτάλες
 • Lars
 • A frame
 • Turn Table
 • Υδραυλικές Μπουκάλες 
 • Ripper
 • Πλυντήρια διχτυών
 • Capstans
 • Mixer
 • Cutting Bars

Μηχανήματα


Έργα