Εξοπλισμός Atalanti


Πληροφορίες
 • Πελάτης: ASSO DIVERS

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • Κύριο Υλικό Κατασκευών: Χάλυβας
 • Συνολικό Βάρος Κατασκευών: 2500 tons
 • Turn Table 4500 ton
 • Turn Table 2600 ton
 • Υπερκατασκευές
 • Καλωδιόδρομοι
 • Ελικοειδής Καλωδιόδρομος
 • 3 Καλώδιομηχανές Έλξεως
 • Lars Γερανών
 • Βοηθητικά μηχανήματα
 • Spudcan