Ολοκληρωμένες ναυπηγικές κατασκευές σκαφών και πλωτών μηχανημάτων με κύρια υλικά χάλυβα και αλουμίνιο.

Ναυπηγικές κατασκευές


Έργα