Προφίλ

Η ιδιωτική εταιρεία ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘ ΜΟΝ.Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα του σχεδιασμού και της παραγωγής βαρέων κατασκευών, κυρίως για ναυτιλιακές εταιρίες.
Ιδρύθηκε το 1980 από τον Αθανάσιο Παπαθανάση και έκτοτε αναπτύσσεται με συνεχείς επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό.
Η τεχνογνωσία και η εμπειρία περισσότερων από 30 χρόνων στον χώρο των ναυπηγικών κατασκευών σε συνδυασμό με την προσήλωση στην ασφάλεια και στην ποιότητα, καθιστούν την εταιρία ένα υψηλής αξίας συνεργάτη για τους πελάτες της.
Κύριος στόχος της ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘ. ΜΟΝ.Ε.Π.Ε. είναι ο σχεδιασμός και η παραγωγή καινοτόμων κατασκευών σε υψηλό επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας.