Παραγωγή σύνθετων μεταλλικών κατασκευών με βασικό αντικείμενο τις δικτυωτές κατασκευές απο διατομές μορφοσίδηρου και κατασκευές βαρέως τύπου υψηλής ποιότητας και ακρίβειας.

Ενδεικτικές κατηγορίες

  • Ειδικές κατασκευές
  • Βιομηχανικός Εξοπλισμός και Υποδομή
  • Στέγαστρα
  • Μπούμες Γερανών
     

Μεταλλικές Κατασκευές


Έργα