Εξοπλισμός Astrea


Πληροφορίες
  • Πελάτης: ASSO DIVERS

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  • Κύριο Υλικό Κατασκευών: Χάλυβας
  • Συνολικό Βάρος Κατασκευών: 300 tons
  • A-frame 60 tons
  • Lars
  • Υπερκατασκευές
  • Βοηθητικά Μηχανήματα