Κατασκευή Μπούμας Πλωτού Γερανού


Πληροφορίες
  • Πελάτης: Ι.ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΝΕ
  • 2014-12-15
  • Χαλκίδα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά


  • Κύριο Υλικό Kατασκευής: Χάλυβας
  • Μήκος μπούμας κεφαλής: 16 m

Η κατασκευή της μπούμας πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβρη του 2014.