Πεζογέφυρα Λεωφόρου Καβάλας


Πληροφορίες
  • Πελάτης: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
  • 2000-10-01
  • Aθήνα, Αττική

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  • Κύριο Υλικό Kατασκευής: Χάλυβας
  • Βάρος Kατασκευής: 270 tons
  • Μήκος Γέφυρας: 265 m
  • Πλάτος Γέφυρας: 3,2 m
  • Ύψος Δικτυώματος: 3,2 m
     

Η κατασκευή και η εγκατάσταση της πεζογέφυρας της Λεωφόρου Καβάλας πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2000.